تحلیلی از مشارکت سیاسی زنان ایرانی در تاریخ معاصر
49 بازدید
محل نشر: معرفت » بهمن 1383 - شماره 86 » (11 صفحه - از 63 تا 73)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
درآمد امروزه مشارکت سیاسی از جمله اموری است که از سوی محافل روشن‏فکری بسیار مورد توجه قرار گرفته و از آن به عنوان یکی از مهم‏ترین شاخص‏های توسعه یاد می‏شود، به گونه‏ای که عدم مشارکت سیاسی بخصوص مشارکت سیاسی زنان، به عنوان یکی از نشانه‏های عقب‏ماندگی کشورها عنوان می‏شود. بنابراین، به طور گذرا به سابقه مشارکت سیاسی زنان در جامعه ایران اشاره خواهد شد. اما چون همواره مشارکت سیاسی در کشورها را با الگوهای غربی مقایسه می‏کنند، بهتر است نگاهی به سابقه مشارکت سیاسی زنان در غرب بیندازیم، پیش از هر چیز واژه «مشارکت سیاسی» را تعریف می‏کنیم.....