زمینه سازی کشف حجاب در ایران (نقش صدیقه دولت آبادی)
50 بازدید
محل نشر: بانوان شیعه » زمستان 1383 - شماره 2 » (24 صفحه - از 123 تا 146)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
واقعه «کشف حجاب» در ایران با توجه به فرهنگ اسلامی و تقیّدات مذهبی مردم مسلمان و به دلیل تأثیرگذاری بر فرهنگ مردمی، از پدیده‏های مهم تاریخ کشور ما محسوب می‏شود. نفوذ سیاست‏های دولت‏های بیگانه از جمله روس، انگلیس و آمریکا و وجود مهره‏های تحت حمایت آن‏ها از جمله وهّابیت و غرب‏زدگان از عهد قاجار تا عصر پهلوی، از جمله عوامل زمینه‏ساز ظهور این واقعه می‏باشند. در این مقاله، نقش صدیقه دولت‏آبادی به عنوان یکی از این عوامل، در زمینه‏سازی کشف حجاب مورد بررسی قرار گرفته است. فعالیت‏هایی که وی در جهت تغییر فرهنگ مردم این کشور انجام داده و ارتباط وی با استعمارگران از جمله مواردی است که به آن پرداخته شده است. کلیدواژه‏ها: کشف حجاب، چادر، فرقه أزلی، فرقه بابی، انجمن‏های سرّی، تجدّدطلب، مدارس دخترانه، آموزش دختران، کانون بانوان، استبداد، استعمار. ______________________________ 1. کارشناس ارشد جامعه‏شناسی، عضو هیئت علمی پژوهشی مؤسسه امام خمینی رحمه‏الله .