عوامل اثر گذار بر وفاق اجتماعی
38 بازدید
ناشر: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما (قم)
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-514-087-6
سال نشر: 1386
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
بعد از تعریف مفاهیم ابتدا در باره نقش دین، ارزشها، فرهنگ، و احساسات ملی، نژادی و... در وفاق اجتماعی بررسی شده است سپس در باره وفاق اجتماعی در اسلام سخن گفته شده و روی عواملی مثل دستور اسلام در تحکیم روابط بین افراد ، سفارش به معاشرت، اهمیت ادای حقوق دینی، تعاون و همکاری ، دلسوزی برای دیگران و همکاری درهدایت یکدیگر ، گذشت و مدارا و.... سخن گفته شده در فصل چهارم کتاب در باره عوامل وفاق اجتماعی در ایران امروز سخن گفته شده و با استفاده از سرنوشت ایرانیان در تاریخ خصوصا تاریخ معاصر به نقش تشیع به عنوان عامل اصلی وفاق اجتماعی توجه ویژه شده است