تبیین جامعه شناختی انقلاب مشروط
38 بازدید
ناشر: موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-411-489-2
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
در این کتاب نویسنده سعی کرده از افق جدیدی به انقلاب مشروطه بنگرد لذا بعد از تعریف مفاهیم ابتدا سعی کرده نظریه هایی که به نظر میرسند میتوانند انقلاب مشروطه را تبیین نمایند را طرح کرده و مقدار توانایی هرکدام را بررسی نماید در بخش سوم کتاب نویسنده با ارائه نظریه جدیدی تلاش کرده تا ثابت کند که تکامل فرهنگی مردم ایران در سایه مکتب تشیع موجب رشد انقلاب مشروطه به رهبری علما گردید و مکانیزم این تغییرات را نیز به صورت مفصل در این بخش در قالب 4 فصل شرح داده است و در انتها نتیجه گیری میکند که این رشد فرهنگی در ایرانیان همچنان ادامه دارد و انقلاب اسلامی نتیجه ادامه ان رشد بوده و با انقلاب اسلامی نیز به متوقف نشده بلکه رشد فرهنگی مردم سریعتر شده و تا به انقلاب امام زمان عج همچنان ادامه خواهد یافت.