آلبوم من ◂ دیدار با علامه فضل الله در بیروت جنوبی
گزارش تصویری از سفر علمی گروه دکتری علوم سیاسی به لبنان